Data driven decision making

Helping you make better business decision

Nested
Empowering your business

เนสเตด คือ Business solution รูปแบบใหม่ที่รวมเอาระบบบัญชีและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์งานบริหารเข้าไว้ด้วยกัน ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่ในตลาดเดิม อย่าง ERP หรือโปรแกรมบัญชี เพราะทุกฟังก์ชั่นของเนสเตดถูกคิดและออกแบบมาจากความมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ ให้ผู้บริหาร เข้าใจธุรกิจของตัวเองในทุกมิติ และสามารถนำข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธ์ภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนแข็งแรง

Our Vision

เนสเตด คือ Business solution รูปแบบใหม่ที่รวมเอาระบบบัญชีและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์งานบริหารเข้าไว้ด้วยกัน ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่ในตลาดเดิม อย่าง ERP หรือโปรแกรมบัญชี เพราะทุกฟังก์ชั่นของเนสเตดถูกคิดและออกแบบมาจากความมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ ให้ผู้บริหาร เข้าใจธุรกิจของตัวเองในทุกมิติ และสามารถนำข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธ์ภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนแข็งแรง

Founder

จากจุดเริ่มต้นที่คุณเบล คุณสุพิชา ณัฐสุวรรณพล ผู้บริหาร บจ.เอนริช ศึกษาจบด้าน Information system จาก Melbourne university และมี background ด้าน SAP consultant จากบริษัทชั้นนำระดับโลก จำเป็นจะต้องกลับมาบริหารธุรกิจครอบครัวแล้วพบว่าการบริหารงานเป็นไปได้ยากเพราะระบบบัญชีที่บริษัทใช้อยู่ในขณะนั้นใช้งานยากและขาดความทันสมัยไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างทันเวลาซึ่งก็พยายามหาหลายๆโปรแกรมทดแทนในท้องตลาดมาทดแทนแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่อยากจะเห็นข้อมูลในหลายๆด้านแบบ realtime และง่ายต่อการบริหารงานจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการ โดยใช้เวลา 1 ปีเต็มในการพัฒนาซึ่งผลลัพธ์ จากโปรแกรมก็ทำให้คุณเบลสามารถบริหารงานได้ง่ายมองภาพธุรกิจตัวเองได้ชัดขึ้นขึ้นลดต้นทุนได้ผลกระกอบการดีขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจจุดนี้จึงทำให้คุณเบลเกิดความเชื่อที่ว่าทุกธุรกิจสามารถที่จะ perform better with the right tool and right data

สุพิชา ณัฐสุวรรณพล
Founder

Developer team

ทีม Developer team จากเซี่ยงไฮ้ Silicon Valley แห่งเอเซียเพราะเป้าหมาย ของเนสเตดคือการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ และสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน และตอบทุกความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง Developer team หลักของเนสเตด ประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้ถูกขนานนามว่าเป็น Silicon Valley แห่งเอเซีย ที่มีความล้ำสมัยในส่วนของเทคนิคและวิธีการเขียนโปรแกรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เช่น E-commerce, Smart Device, Telecommincation ดังนั้นเรื่องความเป็นมาตรฐานระดับโลก

CMO และ CFO

Backbone ของธุรกิจคือบัญชี

ในการทำธุรกิจคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าระบบบัญชีที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าเนสเตดมีเป้าหมายที่จะช่วยในการบริหารธุรกิจก็จำเป็นต้องมีระบบ บัญชีที่ดีที่ไม่เพียงแต่ตอบความต้องการนักบัญชีเท่านั้นแต่ต้องตอบโจทย์ผู้ บริหารการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานได้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการร่วมทีมของ คุณส้ม ปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ CMO และ คุณหวาน อุมาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ CFO ผู้บริหารรุ่นสองจากสำนักงานบัญชี PMaccgroup สำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ สำนักงานตัวแทนจากกรมสรรพากรที่มาช่วยเพิ่มเติมความสมบูรณ์ในมุมมองของนักบัญชีมืออาชีพและเติมมุมมองความต้องการของผู้บริหารจาก ประสบการณ์การทำงานกับผู้บริหารหลากหลายธุรกิจ

ความตั้งใจของ คุณส้มและคุณหวานที่อยากให้นักบัญชีได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริง กับการวิเคราะห์รายการและให้ข้อมูลผู้บริหารมากกว่าเป็นเพียงแค่คนลงบันทึกบัญชี ดังนั้นเป้าหมายหลักการพัฒนาระบบที่ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานลง และแสดงให้เห็นว่าการมีข้อมูลทางบัญชีที่ดีจะสามารถช่วยกำหนดทิศทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณส้ม ปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ และ คุณหวาน อุมาภรณ์ จิรเกษมพงศ์
CMO และ CFO

ข่าวสารล่าสุด

Nested Media / Press Kit

สำหรับคำถามเกี่ยวกับสื่อ หรือการโฆษณาทั้งหมดโปรดส่งอีเมล contact@nested.co.th

เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวันนี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในการเตรียมความพร้อม

FAQ
ราคาเท่าไหร่?

เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท ต่อเดือน

ราคา
สนใจเริ่มใช้งาน

สอบถามและเตรียมความพร้อมในการทำงานแบบใหม่

Let's get started!