โปรแกรมบัญชีที่

สะดวก-ครบ-สมบูรณ์

for

ACCOUNTANT

นักบัญชี


ตอบโจทย์ความครบถ้วนทางบัญชี ด้วยการทำงานเพียงครึ่งเดียว


เพียง 3,500 บาท/เดือน
Get Started!
สะดวกกว่าด้วยการบันทึกบัญชีทันทีแบบอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นที่พัฒนามาอย่างเข้าใจนักบัญชีอย่างแท้จริง

เนสเตดถูกพัฒนามาจากโจทย์ ที่ต้องการลดขั้นตอนในการทำงานของนักบัญชี ทั้งยังคงความถูกต้องของเอกสาร และตรวจสอบได้ ซึ่งระบบจะบันทึกบัญชีให้ทุกครั้งที่มีการทำเอกสาร เช่น การบันทึกค่าเสื่อมระบบจำคำนวณให้โดยอัตโนมัติทุกเดือน ทั้งนี้ยังสามารถตรวจสอบ (Audit) การแก้ไขต่างๆ ของแต่ละเอกสาร เพื่อความมั่นใจด้านความถูกต้องในระบบอีกด้วย

ครบกว่าด้วยระบบบัญชีที่ครบถ้วน ทำให้นักบัญชียุคใหม่สามารถทำงานจากระบบเดียวได้ทั้งหมด

เนสเตดเป็นโปรแรมบัญชีที่พัฒนาโดยนักบัญชี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีของเนสเตดนั้น ออกแบบมาให้ครอบคลุมการทำงานที่จำเป็น ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักของสรรพากร และมาตรฐานการบัญชีต่างๆทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบัญชีแยกประเภทสมุดรายวัน 5 เล่ม บัญชีต้นทุน สินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อม จนไปถึงความสามารถในการออกรายงานทางบัญชีต่างๆ

สมบูรณ์กว่าด้วยความสามารถในการประมาณการภาษีที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้อย่าง real time

คำถามเกี่ยวกับการประมาณการภาษี เป็นสิ่งที่่นักบัญชีส่วนใหญ่ต้องตอบกับผู้บริหาร ซึ่งหลายๆครั้งนักบัญชีจะต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการเตรียมข้อมูลในส่วนนี้เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ซึ่งทางเนสเตดได้เตรียมฟังก์ชั่นที่ช่วยนักบัญชีในการประมาณการข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณที่จ่าย หรือแม้กระทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่าง real time สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา

ออกแบบมาเพื่อรองรับความแตกต่าง

ระบบถูกพัฒนามาจากความเชื่อที่ว่าความต้องการดูข้อมูลของคนแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งระบบได้ออกแบบผสมผสานระหว่างความต้องการดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของเจ้าของกิจการ และการดูข้อมูลเชิงลึกครบถ้วนถูกต้องของเจ้าหน้าที่บัญชี จึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจุดประสงค์ของการใช้งานเป็นแบบไหน ระบบสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

CEO

เจ้าของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ACCOUNTANT

นักบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม
ได้รับการสนับสนุนและรับรองคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน