โปรแกรมบัญชีที่

สะดวก-ครบ-สมบูรณ์

for

CEO

เจ้าของธุรกิจ


ให้การบริหารธุรกิจเป็นเรื่องง่าย รู้ทุกความเคลื่อนไหวได้แบบ real time ทุกที่ทุกเวลา


เพียง 3,500 บาท/เดือน
Get Started!
สะดวกกว่าด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน และอนุมัติเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยฟังก์ชั่นการสรุปเอกสารรออนุมัติทั้งหมดผ่าน Dashboard เพื่อความสะดวก ทำให้ผู้บริหารสาารถอนุมัติเอกสารต่างๆที่เร่งด่วน และสำคัญจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิต

ครบกว่าด้วย Dashboard ที่ช่วยให้รู้ทุกความเคลื่อนไหว ของธุรกรรมในบริษัทได้ real time

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปปรับกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม เนสเตดมีฟังก์ชั่น Dashboard ที่แสดงผลสำคัญๆ เช่น Cash Flow Summary ที่ทำให้ผู้บริหารเห็นกระแสเงินปัจจุบันของบริษัท และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับและจ่ายในอนาคต หรือ ยอดภาษีต่างๆ เพื่อทำให้การวางแผนภาษีได้รับประโยชน์สูงสุด

สมบูรณ์กว่าด้วยการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

เนสเตดถูกออกแบบให้การทำงานสมบูรณ์แบบในระบบเดียว
ตามแบบฉบับของเทรนด์ Digital Transformation

ออกแบบมาเพื่อรองรับความแตกต่าง

ระบบถูกพัฒนามาจากความเชื่อที่ว่าความต้องการดูข้อมูลของคนแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งระบบได้ออกแบบผสมผสานระหว่างความต้องการดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของเจ้าของกิจการ และการดูข้อมูลเชิงลึกครบถ้วนถูกต้องของเจ้าหน้าที่บัญชี จึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจุดประสงค์ของการใช้งานเป็นแบบไหน ระบบสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

CEO

เจ้าของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ACCOUNTANT

นักบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม
ได้รับการสนับสนุนและรับรองคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน