Data driven decision making

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่

ใบขอซื้อ (Purchase Requisition / Purchase Request) คือ เอกสารที่ใช้บริหารการควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับการจัดซื้อ ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้อ หรือการออกใบสั่งซื้อ จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ หรือแผนกจัดซื้อ ส่วนฝ่ายอื่นๆ หรือแผนกอื่นๆ หากต้องการจัดซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานสำหรับแผนก หรือซื้อโต๊ะ ตู้ หรืออุปกรณ์ต่างๆในออฟฟิศ เป็นต้น

 

ใบขอซื้อ (PR) สามารถสร้างได้จาก 2 เมนู

วิธีที่ 1: สร้างจาก Tab ขอซื้อ

1. เลือกเมนู สั่งซื้อ

2. เลือกเมนู ‘ซื้อ’

Pur..png

3. กดแท็บ ‘1. ขอซื้อ’

4. กดปุ่ม ‘สร้างใบขอซื้อ (PR)’

PR1.png

 

วิธีที่ 2: สร้างจาก Tab สั่งขาย โดยเลือกจากเลขที่ SO

1. เลือกเมนู ขาย

2. เลือกเมนู ‘ขาย’

S.2__1_.png

3. กดแท็บ  ‘2. สั่งขาย’

4. กดช่องค้นหา เพื่อค้นหาหมายเลขSO ที่ต้องการขอซื้องานนั้น จากนั้นกดปุ่ม ‘Enter’

5. กดปุ่มดำเนินการ ‘ … ’ ที่รายการ SO ที่ต้องการเปิดขอซื้อ

6. กดปุ่ม ‘สร้างใบขอซื้อ (PR)’

PR2.png

เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

7. วันที่ ระบบจะล็อควันที่ ไม่สามารถลงวันที่ล่วงหน้าได้

8. เลือก บริษัท/สาขา  ที่ต้องการทำรายการขอซื้อ

Tips: กรณีต้องการเพิ่มสาขา ไปที่เมนู ตั้งค่า > บริษัท > สาขา

9. ระบุเอกสารอ้างอิง เช่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ SO2004001 ข้อมูลต่างๆจะแสดงอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งขาย โดยอัตโนมัติ

PR3.png

10. ชื่อคู่ค้า เลือกกรณีทราบซื้อคู่ค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ

 ( กรณียังไม่มีรายการคู่ค้า ให้ทำการสร้างข้อมูลคู่ค้าที่เมนู ‘คู่ค้า > สร้าง’ )

11. คำอธิบาย : ใส่ข้อความอธิบายรายการ เพื่อระบุชื่องาน หรือชื่อรายการขอซื้อ

12. ที่อยู่ในการจัดส่ง :  เลือกที่อยู่จัดส่ง ว่าให้ส่งที่อยู่ใด

13. ชื่อผู้ติดต่อ  : เลือกแผนก และ ชื่อผู้รับสินค้า ผู้ติดต่อกับทางคู่ค้ารายนั้น หรือผู้จัดทำเอกสาร
(กรณียังไม่มีรายชื่อ ให้ทำการสร้างข้อมูลผู้ติดต่อที่เมนูตั้งค่า > บุคลากร > ข้อมูลส่วนตัว > สร้าง)

PR4.png

14. ด่วน : เลือกในกรณีเป็นงานเร่งด่วน

 • เหตุผล / กำหนดชำระ

15. แสดงอัตราแลกเปลี่ยน : เลือกกรณีเป็นสินค้านำเข้า

 • สกุลเงิน / อัตราแลกเปลี่ยน / สกุลเงินเอกสาร

PR5.png

16. รายการ    กรอกรายละเอียดของรายการ

 • รายละเอียด สินค้า/บริการ
Tips: กรณีต้องการเพิ่มสินค้า ไปที่เมนู คลังสินค้า > สินค้า
Tips: กรณีต้องการใส่รายละเอียดเป็นคำอธิบายให้พิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย
 • CC (Cost Center) ศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน 
 • กำหนดส่ง  กำหนดวันที่ส่งรายการสินค้าที่ขอซื้อ
 • ปริมาณ      ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการขอซื้อ
 • หน่วย        เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ
Tips: กรณีต้องการเพิ่มหน่วย ไปที่เมนู ตั้งค่า > บริษัท > 4. Unit of Measurement
 • ราคา        ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการขอซื้อ
 • ส่วนลด     ระบุราคาส่วนลดของรายการขอซื้อนี้ (ถ้ามี)
 • GL คือผังบัญชีที่ผูกกับรหัสสินค้าที่เลือก เพื่อนำไปใช้ลงบัญชีอัตโนมัติ

PR6.png

17. สินทรัพย์ เลือกในกรณีการสั่งซื้อเป็นสินทรัพย์ที่ต้องการระบุผู้ถือครอง และ/หรือ ต้องมีการคำนวณค่าเสื่อม

- รูปภาพสินทรัพย์

- ผู้ถือครองสินทรัพย์

- คำนวนค่าเสื่อมราคา เลือกในกรณีคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

- ประเภทสินทรัพย์

- วิธีคำนวนค่าเสื่อม

- อายุการใช้งาน (ปี)

- ราคาซาก

- ค่าขนส่ง/ติดตั้ง

PR7.png

18. หมายเหตุ(สำหรับคู่ค้า)      ระบุในกรณีที่มีหมายเหตุให้คู่ค้า 

19. หมายเหตุ(สำหรับภายใน)   ระบุในกรณีที่มีหมายเหตุภายในเกี่ยวกับการตั้งหนี้

20. เอกสารแนบ เช่น ใบเสนอราคา

21. กดบันทึก เพื่อจัดเก็บเอกสารเข้าระบบ

หมายเหตุ 

 • ในกรณีอ้างอิง SO ใบสั่งขาย เอกสาร 1 ใบ สามารถนำไปอ้างอิง “PR ใบขอซื้อ” ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • PRใบขอซื้อ 1 ใบ สามารถดึงไป “PO ใบสั่งซื้อ” ได้หลายครั้ง เนื่องจากสินค้าที่ขอซื้อมาอาจจะไม่ได้ซื้อจากซัพพลายเออร์รายเดียวกัน

 

 • ตัวอย่างรายการใบขอซื้อ

screencapture-uat-nested-co-th-purchasemanagement-purchaserequest-edit-68-2021-02-18-09_59_01__1_.png

22.PNG

เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวันนี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในการเตรียมความพร้อม

FAQ
ราคาเท่าไหร่?

เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท ต่อเดือน

ราคา
สนใจเริ่มใช้งาน

สอบถามและเตรียมความพร้อมในการทำงานแบบใหม่

Let's get started!