Data driven decision making
Helping you make better business decisions

ครบทุกเครื่องทางบัญชีมือสำหรับธุรกิจคุณ

42,000

บาท/ปี

ชำระรายปี

1

Company

5

Branches

20

Users

Module ขาย
Module ซื้อ
Module บัญชี-ภาษี-ทรัพย์สิน
Module การเงิน
Module คลัง
Function ทั่วไป

Nested ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ

General

รองรับการมีสาขาของบริษัท

Unlimited

ตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ พร้อมโลโก้ ลายเซ็นและตราประทับต่างๆ

Unlimited

รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Unlimited

โน้ตข้อความสำหรับการสื่อสารภายใน

Unlimited

สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานพร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมได้ทั้งระดับบริษัท แผนก และบุคคล

Unlimited

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้

Unlimited

สามารถดาวน์โหลดรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ Excel ได้

Unlimited

เอกสารรันเลขเอกสารอัตโนมัติ

Unlimited

ผ่านมาตรฐานกรมสรรพากร และรองรับมาตรฐานภาษีและบัญชีของประเทศไทย

Unlimited

Nested ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ

Nested Empowering your business

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่

Data Migration
& Onboarding

หมดกังวลกับการขึ้นระบบ ให้การขึ้นระบบใหม่เป็นเรื่องง่าย กับบริการการย้ายข้อมูลที่ครอบคลุมการขึ้นระบบและการโอนข้อมูลสำคัญ พร้อมสอนวิธีการใช้งานตามประเภทธุรกิจ

Live Customer
Support

เรามีทีมงานที่พร้อมตอบทุกปัญหาการใช้งานและสามารถติดต่อผ่านช่องทางอออนไลน์ได้ตลอดเวลาทำการ

Manual
& FAQ

คู่มือการใช้งานและคำถามที่พบบ่อยๆถูกนำมารวมไว้และหาคำตอบรอ เพื่อให้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถหาคำตอบเองได้