Data driven decision making
Helping you make better business decisions

ครบทุกเครื่องทางบัญชีมือสำหรับธุรกิจคุณ

42,000

บาท/ปี

ชำระรายปี

1

Company

5

Branches

20

Users

Module ขาย
Module ซื้อ
Module บัญชี-ภาษี-ทรัพย์สิน
Module การเงิน
Module คลัง
Function ทั่วไป

Nested ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ

Document

ใบเบิกสินค้า

Unlimited

ใบรับเข้าสินค้า

Unlimited

ใบปรับปรุงต้นทุนสินค้า

Unlimited

ใบโอนย้ายสินค้า

Unlimited
Feature

รองรับระบบ SKU

Unlimited

รองรับการแบ่งแยกคลังที่เก็บสต๊อกสินค้า

Unlimited

ฟังก์ชั่นการปรับปรุงสินค้าเข้า-ออก

Unlimited

ฟังก์ชั่นบุคลากรสามารถตั้งค่าการมองเห็นเอกสารของแต่ละแผนกได้

Unlimited

รองรับการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO และ Weighted-Average

Unlimited

ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าต่ำไปหรือสูงไป

Unlimited

ฟังก์ชั่นการเก็บราคาขายของซัพพลายเออร์ ที่ซื้อขายประจำ

Unlimited

ฟังก์ชั่นการตั้งราคาขายสินค้าเป็นช่วงเวลา

Unlimited
Report

รายงานสต๊อกสินค้า

Unlimited

Nested ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ

Nested Empowering your business

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่

Data Migration
& Onboarding

หมดกังวลกับการขึ้นระบบ ให้การขึ้นระบบใหม่เป็นเรื่องง่าย กับบริการการย้ายข้อมูลที่ครอบคลุมการขึ้นระบบและการโอนข้อมูลสำคัญ พร้อมสอนวิธีการใช้งานตามประเภทธุรกิจ

Live Customer
Support

เรามีทีมงานที่พร้อมตอบทุกปัญหาการใช้งานและสามารถติดต่อผ่านช่องทางอออนไลน์ได้ตลอดเวลาทำการ

Manual
& FAQ

คู่มือการใช้งานและคำถามที่พบบ่อยๆถูกนำมารวมไว้และหาคำตอบรอ เพื่อให้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถหาคำตอบเองได้