นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเนสเตด

 

บริษัท เนสเตด จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “เนสเตด” , “เรา” หรือ “พวกเรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ คู่ค้า ผู้สมัครงาน และผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์ทุกท่าน เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อประกาศใช้สำหรับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อยุ่ภายใต้การดำเนินการของเนสเตด

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดและวิธีการอย่างไร

 

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในหลากหลายวิธีการ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การกรอกแบบฟอร์ม การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือบริการใดๆ ที่เรามีให้บริการในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้อาจถูกขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องมีการระบุชื่อ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้งานเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวให้เราเท่านั้น

 

เว็บเบราเซอร์คุกกี้

 

หน้าเว็บไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์สำหรับผู้ใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานจะบันทึกคุกกี้ไว้บนฮาร์ดไดรฟ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกและบางครั้งเพื่อติดตามข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกปฎิเสธบนเว็บเบราเซอร์ หรือ เลือกให้แจ้งเตือนเมื่อคุกกี้ได้ถูกส่งการใช้งาน ทั้งนี้โปรดทราบว่าการปิดการเข้าถึงคุกกี้อาจมีผลต่อการแสดงผลหรือการทำงานที่ไม่สมบูรณ์บนหน้าเว็บไซต์

 

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร

 

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

 

เรามีการดำเนินการในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บและการประมวลผลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข การเปิดเผยหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลที่เก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราไม่มีการขาย แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่ผู้อื่น เราอาจใช้บริการผู้ให้บริการอื่นเพื่อช่วยดำเนินงานและจัดการเว็บไซต์ หรือทำหน้าที่จัดการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในนามของเรา เช่น การส่งจดหมายข่าวหรือแบบสำรวจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุซึ่งทำได้ต่อเมื่อคุณอนุญาต

 

เว็บไซต์ของบุคคลอื่น

 

ผู้ใช้อาจพบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของพันธมิตรของเรา โฆษณา สปอนเซอร์ ผู้ได้รับอนุญาต และอื่นๆ เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาหรือลิงค์ที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อเหตุใดๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ อันรวมถึงเนื้อหาและลิงค์บนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เว็บไซต์และบริการเหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการบริการลูกค้าของตน การเรียกดูและการโต้ตอบกับเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ภายนอกที่มีลิงก์ไปจากเว็บไซต์ของเรานั้นจะมีข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์นั้น ๆ เอง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อเราดำเนินการแก้ไข จะมีการระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลที่ด้านล่าง เราขอแนะนำให้ผู้ใช้หมั่นทำการตรวจสอบหน้านี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะและตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

 

การยอมรับข้อกำหนด

 

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงและเราถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่เรามีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์ หรือต้องการติดต่อกับเว็บไซต์ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ sales@nested.co.th