งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนคารคืออะไร?

 

เมื่อคุณได้รับใบแจ้งยอดเงินฝาก(Bank statement) ในทุกๆ เดือน เพื่อยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และคุณก็มีการบันทึธุรกรรมของบริษัทในระบบบัญชีของคุณ ขั้นตอนการกระทบยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณ ให้ตรงกันกับบัญชีเงินสดรายรับรายจ่ายของบริษัทก็คือ การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หรือที่รู้จักในนามของการกระทบยอดธนาคารนั่นเอง

 

การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จะช่วยอย่างมากในการตรวจสอบการบริหารจัดการ ว่ามีประสิทธิภาพหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ถ้าหากมันมีข้อผิดพลาดโดยธนาคารหรือบริษัทคุณก็สามารถแก้ไขมันได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบบัญชีที่มีเป็นประจำ และประเมินความถูกต้องของทั้งยอดคงเหลือในบัญชีบริษัทและยอดเงินคงเหลือของบัญชีธนาคาร

 

สำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมักมีธุรกรรมจำนวนมาก การพิสูจน์ยอดจึงควรทำแบบประจำวัน แต่สำหรับบริษัทขนาดเล็กแล้ว ควรทำอย่างน้อย เป็นประจำทุกเดือน

 

ขั้นตอนการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

 

  1. ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากของคุณ
  2. บันทึกรายรับ (โดยรวมรายการฝากเงินหรือเช็คที่ธนาคารยังไม่ได้บันทึก) เข้าไปในยอดเงินฝากธนาคาร
  3. บันทึกรายจ่าย ออกไปจากยอดเงินฝากธนาคาร
  4. บันทึกค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารออกจากยอดบัญชีเงินสดของบริษัท โดยค่าธรรมเนียมของธนาคาร อาจรวมถึงค่าบริการเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนียม
  5. บันทึกดอกเบี้ยต่างๆ ที่สะสมจากยอดเงินฝากบัญชีธนาคารของคุณ

 

เมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก เพื่อเปรียบเทียบยอดคงเหลือของธนาคารกับยอดคงเหลือของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นก็คือการมียอดที่ตรงกัน  ในกรณีที่ไม่ตรง ต้องทำการกระทบยอดธนาคารอีกครั้ง โดยการตรวจสอบว่าบันทึกรายการครบถ้วน

 

ในการทำธุรกิจ เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องทำเป็นประจำ ระบบ NESTED รองรับการระทบยอดโดยอัตโนมัติ จากวันที่ทำธุรกรรม ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและถูกต้องมากขึ้น