วัฒนธรรมการบริโภคที่สิ้นเปลืองที่มีอยู่จริงในธุรกิจหลายแห่ง และวัฒนธรรมที่ยึดติดกับการใช้กระดาษก็เป็นหนึ่งในนั้น ปัญหาของความไม่ไม่เอาจริงเอาจังในการลดการใช้กระดาษที่มีปริมาณมากมายในออฟฟิศ กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่มค่าใช้จ่ายมากกว่าปัญหาของกระดาษเสียอีก แค่เพียงกระดาษรีมเดียวราคา 100 บาท กลับทำให้คุณต้องจ่ายเงินมากกว่า 3,000 บาท ในการที่จะต้องพิมพ์ จัดเก็บเอกสาร จัดส่ง ทำสำเนาต่างๆ รักษาความปลอดภัย ทิ้ง และอีกสารพัด

 

ด้วยค่าใช้จ่ายในทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาการใช้กระดาษของคุณ คุณควรพิจารณาตัวเลือกต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยการลดการกระดาษในระยะสั้นก่อน และในที่สุดกลายเป็นธุรกิจไร้การใช้กระดาษในระยะยาวได้ ซึ่งการเป็นธุรกิจที่ไร้การใช้กระดาษไม่ใช่เพียงเพราะปัจจัยของต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงมีสาเหตุอื่นๆ รวมอยู่ด้วย

 

"เวลา" เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุด สำหรับทุกธุรกิจและไม่ควรจะถูกใช้อย่างสูญเปล่า ซึ่งการลดการใช้กระดาษลงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะคุณช่วยประหยัดเวลาในการเก็บรักษา  การค้นหาข้อมูลจากไฟล์เอกสาร หรือจากตู้เก็บเอกสาร

 

ซึ่งการเริ่มลดการใช้กระดาษไม่ได้ยาก โดยวิธีการตัวอย่างดังนี้

 

  1. เน้นสื่อสารผ่านอีเมล์ แทนการสื่อสารผ่านเอกสาร
  2. สำรองข้อมูลธุรกิจบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแน่นอนว่าปลอดภัยกว่ามาก และไม่ต้องห่วงเรื่องการไหม้ไปกับไฟหรือสูญหายตามสภาพอากาศ เช่น Google Drive
  1. ย้ายการทำธุรกรรมไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-payment จุดนี้จะช่วยลดความสำคัญของใบเสร็จรับเงินออกไปได้  เช่น SCB BusinessNet
  1. ใช้งานเทคโนโลยี เช่น ระบบคลาวดืคอมพิวติ้ง เพื่อให้ช่วยจัดการงานเอกสารของคุณได้เองโดยอัตโนมัติ

 

NESTED ERP ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษ โดยคุณสามารถขออนุมัติ และ อนุมัติเอกสารต่างๆออนไลน์ โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์เอกสาร อีกทั้งใบสั่งซื้อต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะถูกส่งไปยังซัพพลยเออร์ทางอีเมล์โดยอัตโนมัติ