เป็นที่ทราบกันดีว่า การที่ธุรกิจอยู่ในระดับที่มีการเติบโตสูง (High growth) มักไม่เกี่ยวข้องกับขนาดและอายุของธุรกิจ ถึงกระนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีการเติบโตสูงได้  คำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือ กลุ่ม High-growth SMEs ที่เราเห็น สามารถทำให้ตัวเองมีความโดนเด่นกว่าธุรกิจอื่น ๆ ที่มีอยู่นับล้านได้อย่างไร หรือแท้จริงแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้น?

 

  1. เข้าใจในความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มธุรกิจ SMEs High growth เลือกที่จะทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาของลูกค้ามากกว่าที่จะเน้นการสร้างความต้องการในตัวสินค้า องค์กรเหล่านี้พร้อมที่จะลงทุนเงินจำนวนมากจากกำไรที่มี ในการทำการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น

 

  1. เน้นสร้างความคล่องตัว และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การตั้งเป้าสู่การเป็นธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูง คุณจะต้องเลิกทำธุรกิจแบบจับฉ่าย เรียกง่ายๆว่าทำการค้าแบบไม่เลือกหน้า เพราะบรรดากลุ่มธุรกิจ SMEs High-growth จะให้ความสนใจกับตลาดเฉพาะกลุ่มที่พวกเขาเชี่ยวชาญ ซึ่งพวกเขาสามารถควบคุมและบริหารได้อย่างมั่นใจ

 

  1. ลงทุนจ่ายหนักเพื่อทำการตลาด

ด้วยเหตุผลที่โลกธุรกิจมีทั้งผู้ครองตลาดและมีคู่แข่งที่สามารถมาแทนที่คุณได้เสมอ  กลุ่มSMEs ที่มีการเติบโตสูงจึงให้ความใส่ใจอย่างมากในการขยายหนทางธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่งบประมาณทางการตลาดของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอยู่เสมอในทุกๆ ปี

 

  1. สร้างสรรค์นวัตกรรมและ ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง

สำหรับกลุ่มSMEs ที่มีการเติบโตสูง พวกเขาไม่เคยหยุดนิ่ง และมีความสนใจในการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

 

ให้เราส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้รองรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตั้งแต่ตั้งวันนี้ NESTED ERP จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของคุณผ่านวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการดำเนินงาน