เนสเตด คือระบบ Data-Driven Insight มาตรฐานโปรแกรมบัญชียุคใหม่(Account Software) ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน แบบ Real-Time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้มากถึง

30X

Nested is a cutting-edge data-driven insight solution that uses real-time accounting and financial data to propel firms to grow sustainably.

30X

Simple

Display business performance in an understandable format.

Real-Time

Access to real-time data at any time.

Precise

Offers in-depth analysis for immediate decisions.

Convenience

Taxes are also calculated automatically for your convenience.

Simple

Display business performance in an understandable format.

Real-Time

Access to real-time data at any time.

Precise

Offers in-depth analysis for immediate decisions.

Convenience

Taxes are also calculated automatically for your convenience.

Nested is a cloud-based ERP that complies with Thai tax and accounting regulations,fostering growth and good governance for profitability.

Nested is a cloud-based ERP that complies with Thai tax and accounting regulations,fostering growth and good governance for profitability.

Purchase
Cover the Request-Purchase-Receipt-Payment processes.

Sale
Cover the Quote-Sales-Invoice-Receipt processes.

Accounting
Chart of Accounts, Assets, Journal Voucher, Tax and reports.

Finance
Bank Reconciliation, Bank Fees, Interests, and Cash Allowances.

Stock
Goods Master, Storage Location, real-time stock updates.

Analytic
Analyse business data in real-time with Power BI.

E-mail 
Email directly from nested to vendors.

Setting
Company, user, and authorization setting.

Single Sign-in 
Support businesses with multiple affiliates

Onboarding 
Data migration, system setting, and training

รองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

รองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

Nested has earned the trust of large organizations.

Nested has earned the trust of large organizations.

“Nested enables corporate executives to recognize the necessity of transparent accounting in order to effectively allocate resources, plan for the future, and eventually grow profitably.”


Nested Co., Ltd.
588 O-tower Floor 2 Room 2C Moo 4
Nakornin Road Bangkhunkong Bangkruay Nonthaburi 11130

098-687-9152
Available on working days 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Shanghai Office
Nested Innovation Co., Ltd.
Room 538, No.255, Xinjinqiao Road,
Pudong New Area, Shanghai, China

นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน | Copyright © 2023 Nested All Rights Seserved

en_US| ENG