เนสเตด คือระบบ Data-Driven Insight มาตรฐานโปรแกรมบัญชียุคใหม่(Account Software) ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน แบบ Real-Time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้มากถึง

30X

เนสเตด คือระบบ Data-Driven Insight มาตรฐานโปรแกรมบัญชียุคใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน แบบ Real-time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้มากถึง

30X

เข้าใจง่าย

แสดงผลประกอบการในรูปแบบทันสมัย

Real-Time

เข้าถึงข้อมูลองค์กรได้ตลอดเวลา

แม่นยำ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันที

สะดวก

คำนวณภาษีอัตโนมัติ

เข้าใจง่าย

แสดงผลประกอบการในรูปแบบทันสมัย

Real-Time

เข้าถึงข้อมูลองค์กรได้ตลอดเวลา

แม่นยำ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันที

สะดวก

คำนวณภาษีอัตโนมัติ

เนสเตด เป็นโปรแกรม ERP ระบบคลาวด์ได้มาตรฐานการบัญชีและสรรพากรไทยพร้อมสร้างความโปร่งใสในการทํางานและเติบโตอย่างมีผลกําไรผ่านการมีธรรมาภิบาลที่ดี

เนสเตด เป็นโปรแกรม ERP ระบบคลาวด์ ได้มาตรฐานการบัญชีและสรรพากรไทย พร้อมสร้างความโปร่งใสในการทํางาน และเติบโตอย่างมีผลกําไรผ่านการมีธรรมาภิบาลที่ดี

สั่งซื้อ
ครอบคลุมขั้นตอนการขอซื้อ-สั่งซื้อ-รับสินค้า-ชำระเงิน

ขาย
ครอบคลุมขั้นตอนการเสนอราคา-ขาย-แจ้งหนี้-รับชำระเงิน

บัญชี
การตั้งผังบัญชี ทรัพย์สินสรุปรายวัน ภาษี และรายงาน

การเงิน
กระทบยอดธนาคาร ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย วงเงินสด

คลังสินค้า
ตั้งรหัสสินค้า คลังสินค้าและเช็ค Stock สินค้า

วิเคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Real-Timeผ่าน Power BI

อีเมล 
Email ตรงจากระบบเพื่อส่งข้อมูลต่างๆให้คู่ค้า

ตั้งค่า
ตั้งค่าบริษัทและผู้ใช้งานระบบกำหนดสิทธิ์

เข้าระบบครั้งเดียว 
รองรับกิจการที่มีหลายบริษัทในเครือเข้าระบบเพียงครั้งเดียว

บริการขึ้นระบบ 
บริการด้านการย้ายข้อมูล ตั้งค่าระบบและสอนการใช้งาน

รองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

รองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

เนสเตด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศ

เนสเตด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศ

“เมื่อผู้นำองค์กรเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำบัญชีอย่างโปร่งใส
องค์กรจะสามารถจัดสรรทรัพยากร วางแผนสำหรับอนาคต และเติบโตอย่างมีผลกำไร”


บริษัท เนสเตด จำกัด
588 อาคารโอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้อง 2ซี ม.4
ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

098-687-9152
ติดต่อได้ทุกวันเวลา 09:00 – 17:00 น.

สำนักงานเซี่ยงไฮ้
Nested Innovation Co., Ltd.
Room 538, No.255, Xinjinqiao Road,
Pudong New Area, Shanghai, China

นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน | Copyright © 2023 Nested All Rights Seserved

th_THไทย