Enabling Visibility.

Nested เป็นซอฟต์แวร์บัญชีและบริหารธุรกิจที่ช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการธุรกิจ real-time

Problems

มีหลายบริษัทในเครือ หรือสาขาย่อย
พนักงานหมดเวลาส่วนใหญ่ในการทำงานที่ไม่ได้สร้างมูลค่าให้แก่บริษัทหรือลูกค้า
มีประสบการณ์ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์สูญหายและจำเป็นต้องทำงานซ้ำ
เวลาที่ใช้เพื่อเคลียร์งานเก่า แทนที่จะวางแผนสำหรับอนาคต
โปรแกรมบัญชีที่มีอยู่ มีไว้เพื่อให้ฝ่ายบัญชีเข้าใจเท่านั้น
ต้องรอรายงานก่อนตัดสินใจเสมอ
ต้องเข้าออฟฟิตเพื่ออนุมัติเอกสาร

Benefits

นี่คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ Nested

Modules

นี่คือ Module ต่างๆที่คุณจะได้ใช้ที่ Nested

See dashboards in real time

Dashboard เช่น

· สถานะเอกสารการขาย
· กระแสเงินสด
· รายการค้างรับ

และอีกมากมาย โดยจะแสดงตามบทบาทของผู้ใช้

See & follow up sales status in real time

Module ด้านการขายรองรับเอกสารขาย เช่น

· ใบเสนอราคา (QT)
· ใบสั่งขาย (SO)
· ใบแจ้งหนี้ (IN)
· ใบวางบิล (BI)
· ใบเพิ่มหนี้ (DN)
· ใบลดหนี้ (CN)
· ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว (RVT)
· ใบเสร็จรับเงิน (RV)

See & track purchasing status in real time

Module จัดซื้อ รองรับเอกสาร เช่น

· ใบขอซื้อ (PR)
· ใบสั่งซื้อ (PO)
· ใบรับสินค้า/บริการ (GR)
· ใบสำคัญจ่าย(PV)

See & make month end closing quick & easy

Module บัญชี รองรับเอกสาร และ ฟังก์ชันการทำงานเช่น

· ใบตั้งหนี้ (AP)
· ใบลดหนี้ (ACN)
· บันทึกรายการรายวัน (JV)
· โพสต์ GL อัตโนมัติเมื่อบันทึกเอกสาร
· ผังบัญชีส่วนกลาง

See & reconcile your bank accounts

Module การเงินรองรับการกระทบยอดบัญชีธนาคาร และอนุญาตให้บันทึกรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร เช่น

· ใบโอนเงินระหว่างบัญขี (BT)
· บันทึกดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (BC)

See & record petty cash & advance payments

รองรับการบันทึกวงเงินเงินสดย่อย (PC) และเงินทดรองจ่าย (AD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Module การเงินเพื่อให้การจัดการเงินสดรวดเร็วและโปร่งใส

See & supervise human resources

เก็บรักษาข้อมูลพนักงานไว้ที่เดียว โดยรวมถึง ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการฝึกอบรมและเอกสารเกี่ยวกับพนักงาน

See & manage inventory

Module สินค้าคงคลังรองรับเอกสาร เช่น

· การรับคืนสินค้า (GRT)
· การเบิกจ่ายสินค้า (GI)
· การโอนสินค้า (GT)

* บริการเพิ่มเติม

Features

นี่คือ Feature ต่างๆที่คุณจะได้ใช้ที่ Nested

See only the entries permitted

สร้างความโปร่งใสภายในองค์กรโดยให้สิทธิ์การเข้าสู่เอกสารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

See all your companies together

รองรับหลายองค์กร หรือ หลายบริษัทในเครือ ด้วยการแชร์ข้อมูลทั้งหมดให้สามารถเข้าถึงได้จากการ log-in ในครั้งเดียว

See & approve documents

อนุมัติเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา

See & seek help from anywhere

อ่านคู่มือการใช้งานได้ในระบบ หรือส่งข้อความเพื่อสอบถามทีมงานของเรา

See it all on the go

สามารถเห็นข้อมูลการดำเนินธุรกิจได้แบบ real-time ได้ทุกที่ทุกเวลา

See & navigate the little details

ตรวจสอบรายละเอียดอย่างง่ายดาย เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกของธุรกิจของคุณ

See & submit tax easier online

ช่วยสร้างรายงานการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์และรองรับรายงานการยื่นภาษีซื้อและภาษีขาย

See & connect to other cloud applications

เชื่อมต่อกับ cloud application อื่น ๆ เช่น Salesforce

* บริการเพิ่มเติม

Pricing

รับใบเสนอราคาออนไลน์ได้ทันที!

Quotation

Sales & Purchasing & Accounting & Finance

Unlimited companies / users / 25GB

20,000
Implementation

Initial estimate for 5 days

50,000
Email document

20,000 emails / month

0
Inventory

0
Additional 100GB

Microsoft Azure service

0

Total (Baht)

+VAT 7%

290,000

Onboarding

การเปลี่ยน software จะไม่ยากหรือใช้เวลานานอย่างที่คิด! ด้านล่างคือระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ implementation 1 เดือนโดยทั่วไปของเรา

ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นหรือพัฒนาโดย บริษัท เนสเตด จำกัด ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0554 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ ข-0001 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ข.
Nested ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
บัตรส่งเสริมเลขที่ 61-1489-1-00-2-0
Nested ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (Digital Startup Fund; S2) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Nested ใช้ SSL เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการสื่อสารโดยการปกป้องข้อมูลธุรกิจที่สำคัญบนเว็บไซต์