เนสเตด ช่วยให้คุณมองเห็นกระแสเงินสดองค์กรในภาพรวม

ธุรกิจจำนวนมากมียอดขายที่ดี แต่ไม่แน่ใจว่าเงินสดไปอยู่ที่ไหน? ปัญหานี้เกิดขึ้นแค่ชั่วคราว? เพียงเพราะช่วงนี้รายจ่ายมีมากกว่ารายได้ หรือเป็นปัญหาระยะยาวของบริษัทที่ไม่เคยมองเห็น

เนสเตด ช่วยให้คุณมองเห็นกระแสเงินสดองค์กรในภาพรวม

ธุรกิจจำนวนมากมียอดขายที่ดี แต่ไม่แน่ใจว่าเงินสดไปอยู่ที่ไหน? ปัญหานี้เกิดขึ้นแค่ชั่วคราว? เพียงเพราะช่วงนี้รายจ่ายมีมากกว่ารายได้ หรือเป็นปัญหาระยะยาวของบริษัทที่ไม่เคยมองเห็น

เนสเตด ช่วยเปรียบเทียบการให้เครดิตลูกค้ากับเครดิตคู่ค้า

ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจแนวโน้มกระแสเงินสด รับจ่ายอยากชัดเจน เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ยิ่ง ขายดี เงินสดในบริษัทยิ่งลดลง

เนสเตด ช่วยเปรียบเทียบการให้เครดิตลูกค้ากับเครดิตคู่ค้า

ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจแนวโน้มกระแสเงินสด รับจ่ายอยากชัดเจน เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ยิ่ง ขายดี เงินสดในบริษัทยิ่งลดลง

เนสเตด ช่วยให้มองเห็นระยะเวลาในการขายสินค้าโดยเฉลี่ย

ให้องค์กรบริหารจัดการคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบรายการสินค้าคงคลังเพื่อดูว่าสินค้ารายการใดมีระยะเวลาในการขายสินค้าค่อนข้างนาน หรือ เกิดจากการขายสินค้าได้เร็วไม่พอ?

เนสเตด ช่วยให้มองเห็นระยะเวลาในการขายสินค้าโดยเฉลี่ย

ให้องค์กรบริหารจัดการคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบรายการสินค้าคงคลังเพื่อดูว่าสินค้ารายการใดมีระยะเวลาในการขายสินค้าค่อนข้างนาน หรือ เกิดจากการขายสินค้าได้เร็วไม่พอ?

เนสเตด ช่วยให้เห็นอัตรากำไรขั้นต้น

ผลกำไรที่น้อยเกินไป เกิดจากลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือ สินค้ารายการใดรายการหนึ่งหรือเปล่า?

เนสเตด ช่วยให้เห็นอัตรากำไรขั้นต้น

ผลกำไรที่น้อยเกินไป เกิดจากลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือ สินค้ารายการใดรายการหนึ่งหรือเปล่า?

เนสเตด ช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย ที่อยู่นอกเหนืองบประมาณ

บางครั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาจสูงกว่าแผนที่วางไว้ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ด้วยการมองเห็นงบประมาณที่อัพเดทถึงมือคุณตลอดเวลา

เนสเตด ช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย
ที่อยู่นอกเหนืองบประมาณ

บางครั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาจสูงกว่าแผนที่วางไว้ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ด้วยการมองเห็นงบประมาณที่อัพเดทถึงมือคุณตลอดเวลา

th_THไทย