เนสเตด ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานให้เข้าใจง่ายทรงประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

เนสเตดออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานให้เข้าใจง่ายทรงประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

Real-Time Data Analytic

เข้าถึงและวิเคราห์ข้อมูลธุรกิจเชิงลึกอย่าง Real-Time ผ่าน Power BI ช่วยให้คุณตัดสินใจด้วย Data

Empowering Your Team

ทุกคนในองค์กรสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินและงบประมาณ ตามสิทธิ์ที่กำหนด

Improve Efficiency 30X

เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร คำนวณ VAT อัตโนมัติ คำนวณหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ บันทึกสินทรัพย์และค่าเสื่อมอัตโนมัติ

Transparent Process

ปรับขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบแทนรูปแบบเอกสารเดิมๆ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โปร่งใส ได้มาตรฐานบัญชีและสรรพากร

เนสเตด พร้อมมอบการเติบโตที่แตกต่าง เพียงแค่เริ่มต้นวันนี้

เนสเตด พร้อมมอบการเติบโตที่แตกต่าง เพียงแค่เริ่มต้นวันนี้

On Boarding

ให้ทีมงานของเนสเตดช่วยคุณในการย้ายข้อมูล จากระบบบัญชีเดิม และให้คำแนะนำในการปิดงบเดือนแรกกับระบบเนสเตด

Book Keeping

ทีมงานในองค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านฟังก์ชั่น Automation

Analyzing

เรียกดูรายงาน Power BI เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆในธุรกิจขององค์กรคุณได้หลายมิติแบบ Real-time

เนสเตด ช่วยทุกระบบในองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

เนสเตด ช่วยทุกระบบในองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

th_THไทย