เนสเตด ช่วยเสริมสร้างให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบและเอกสารต่างๆ ด้วยตำแหน่งหน้าที่ (Role) แผนก สาขา และบริษัท

เนสเตด ช่วยเสริมสร้างให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบและเอกสารต่างๆ ด้วยตำแหน่งหน้าที่ (Role) แผนก สาขา และบริษัท

เข้าระบบครั้งเดียว 

รองรับกิจการที่มีหลายบริษัทในเครือ เข้าระบบเพียงครั้งเดียว แต่เข้าถึงข้อมูลทั้งองค์กร และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้

เข้าระบบครั้งเดียว 

รองรับกิจการที่มีหลายบริษัทในเครือ เข้าระบบเพียงครั้งเดียว แต่เข้าถึงข้อมูลทั้งองค์กร และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้

ตั้งค่าระดับสูง 

รองรับการตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ของแต่ละตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยละเอียด

ตั้งค่าระดับสูง 

รองรับการตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ของแต่ละตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยละเอียด

th_THไทย